SJV-admin 16.09.2014

В тази сфера ние предлагаме:

 
– предпроектни проучвания и идейни проекти за доизясняване и доразвиване на   идеите на клиента
 
– архитектурно заснемане на съществуващи сгради с цел преустройство или промяна на предназначението – всички проекти за издаване на разрешение за строеж
 
– Архитектура, Строителни конструкции, Технология, Ел, ВиК, ВП, ОВК, ПУСО, ПБ, ПБЗ, Интериорни проекти или фрагменти от интериора
 
– Фотореалистични визуализации