SJV-admin 17.09.2014

В тази сфера ние предлагаме:

 

– изработване на подробни устроиствени планове /ПУП/ планове за делба, обединение на имоти, регулационни планове, застроителни планове
 
– планове за промяна предназначението на имоти
 
– парцеларни планове