Ние сме креативни хора, пълни с идеи и най вече в максимална степен работим с изискванията на нашите клиенти. Всеки един от колектива притежава необходимите проектански качества и удостоверения за проектирането на какъвто и да е тип сграда. Доказали сме своята коректност и професионализъм, които ни поставят на челна позиция от водещите фирми в бранша.

С КАКВО МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ ?

Дейността на нашата фирма е в сферата на проектирането, но се занимаваме и със стройтелство и дизайн.

1. В сферата на проектирането:

– предпроектни проучвания и идейни проекти за доизясняване и доразвиване на идеите на клиента

– архитектурно заснемане на съществуващи сгради с цел преустройство или промяна на предназначението – всички проекти за издаване на разрешение за строеж

– Архитектура, Строителни конструкции, Ел., ВиК, ВП, ОиВИ, ПБЗ – интериорни проекти или фрагменти от интериора

2. В сферата на градоустройството:

– изработване на подробни устроиствени планове /ПУП/ планове за делба, обединение на имоти, регулационни планове, застроителни планове

– планове за промяна предназначението на имоти

3. В сферата на дизайна:

– триизмерни графики

– изработване на фотореалистични визуализации

4. В сферата на Строителството

– количествено – стойностни сметки по всички проекти, чрез които да се доближим в максимална степен до крайната цена на строителството на обекта

– авторски надзор по време на строителството на обекта

– съгласуване на проектната документация

КАКВИ ЦЕЛИ ИМА НАШАТА ФИРМА ?

Основните ни цели са винаги да бъдем различни, да оправдаем доверието на нашите клиенти и партньори, да бъдем винаги информирани, компетентни, иновативни и да познаваме добре българското и европейското законодателство.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ТОЧНО НАС ?

С нас работят висококвалифицирани професионалисти по всички специалности, с голям опит в реализацията на проекти в страната и Европа. SJV STUDIO се стремят към оптимален баланс между естетически, функционални, икономически и екологични характеристики на всеки проектиран от бюрото обект.