УДОСТОВЕРЕНИЕ НА АРХИТЕКТ СТАНИМИР ВЕЛИЧКОВ
СЕРТИФИКАТ ПО НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ
IT СЕРТИФИКАТ НА АРХ. СТАНИМИР ВЕЛИЧКОВ
SJV Studio
arch. Stanimir Velichkov
arch. Stanimir Velichkov
УДОСТОВЕРЕНИЕ НА АРХИТЕКТ МИЛА ТЕРЗИЕВА
SJV Group ltd.
SJV Group ltd.
SJV Group ltd.
SJV Group ltd.
SJV Group ltd.
SJV Group ltd.
SJV Group ltd.
SJV Group ltd.