УДОСТОВЕРЕНИЕ НА АРХИТЕКТ СТАНИМИР ВЕЛИЧКОВ
СЕРТИФИКАТ ПО НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ
IT СЕРТИФИКАТ НА АРХ. СТАНИМИР ВЕЛИЧКОВ
SJV Studio
arch. Stanimir Velichkov
arch. Stanimir Velichkov
SJV Group ltd.
SJV Group ltd.
SJV Group ltd.
SJV Group ltd.
SJV Group ltd.
SJV Group ltd.
SJV Group ltd.
SJV Group ltd.