2015 година / КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА

“ Културното наследство като веломаршрут 

2016 година / МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

“ Реконструкция и иновации при изграждането на веломаршрути в градска среда 

2017 година / XVII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВСУ’2017

“ ВЕЛОМАРШРУТИ. ПРАВИЛА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ В ГРАДСКАТА СРЕДА 

2017 година / XVII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВСУ’2017

“ ВЕЛОМАРШРУТИ. ПАРАМЕТРИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ В ГРАДСКАТА СРЕДА 

2017 година / VIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО ArCivE 2017

“ СПОДЕЛЕНОТО ПРОСТРАНСТВО (SHARED SPACE) – ДИЗАЙН И ЧАСТ ОТ ВЕЛОСИПЕДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАДСКАТА СРЕДА