Категория: Фамилни Къщи
Локация: с. Бръчковци, община Елена
Екип: Водещ проектант арх. Любомирски / чертал арх. Величков
Клиент: Ивайло Сичанов
Година: 2010г.