Категория: Интериор
Локация: гр. Велико Търново
Екип: Технически проект: арх. Станимир Величков и арх. Мила Терзиева. Визуализация: Иван Петров
Клиент: Семейство Янкови
Година: 2020