SJV-admin 14.10.2014

Дружеството бе създадено през 1994 година с цел да внесем красота и хармония във вашия дом, офис или работна сграда и извън тях. Вече 11 години ние проектираме, изпълняваме и поддържаме тази част от природата, с която желаете да съжителствате в помещениата си и в околното пространство. Във фирмата ни работят ландшафтни архитекти с вкус и усет към изящното оформяне на пространствата и сътрудници с нужната квалификация. До сега сме проектирали и изпълнили над 350 проекта за частни пространства, заведения, административни сгради и др. Предимството ни е, че разполагаме със собствен разсадник до град Павликени, където отглеждаме и предлагаме разнообразни растителни видове, едроразмерни декоративни дървета и храсти. Вие винаги можете да видите голяма част от растенията, наши и вносни, в експозиционната площ на “Флори-Н2”, намираща се в гр. Велико Търново, Южна индустриална зона (до Мелница Търново), където е разположен градинският ни център. Ние даваме гаранция за прихващане на засадената растителност и за изпълнението на вашите изисквания. Предлагаме и изграждане на поливни системи.

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ:

Целта на екстериорното озеленяване е да ви доближи до природата, да създаде една уютна среда за обитаване и отмора извън вашия дом. Градината ви откъсва от напрегнатото ежедневие и внася спокойствие в живота ви.

Ние изграждаме:

  • Декоративни дървесно-храстови групи
  • Кътове за отдих, барбекюта, беседки
  • Тревни площи

Тревният килим с равномерната си зелена повърхност служи не само като най-добър фон за изява на другите декоративни растителни групи, но и като елемент обединяващ различните тематични кътове в една градина или парк.

  • Алпинеуми, скални кътове и сухи реки

Алпинеумът е опит да се пресъздаде скалиста природна местност. В градината той пресътворява планината, доближава ни да нея. Той се състои от свободно подредени камъни и алпийска растителност. Подреждането трябва да се направи така че да не си личи човешката намеса.

  • Водни ефекти – водни басейни

Говорейки за красотата на градината не можем да пропуснем водните площи. Те внасят дълбочина и прохлада в градината, действат успокояващо и тонизиращо.

  • Декоративни настилки, плочопътеки

Алейните настилки са едни от основните елементи в градината. Те допринасят за цялостното оформяне на екстериора и улесняват и насочват движението, както на хората, така и н превозните средства. С елементите на настилките може да се постигне разнообразен рисунък, да се създадат интересни фигури.

  • Поливни системи

Още при проектирането на градината е препоръчително да се предвиди и поливна система. Тя гарантира постоянна свежест на градината, и облекчава поддържането.