Здравейте,

прилагаме изменението на НАРЕДБА №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

 

http://www.mrrb.government.bg/bg/naredba-2-ot-29-yuni-2004-g-za-planirane-i-proektirane-na-komunikacionno-transportnite-sistemi-na-urbaniziranite-teritorii-79844/