• „ВТ Архитекти“ ООД Архитектура и дизайн

  • „ФЛОРИ – Н2“ Озеленяване

    Дружеството бе създадено през 1994 година с цел да внесем красота и хармония във вашия дом, офис или работна сграда и извън тях. Вече 11 години ние проектираме, изпълняваме и поддържаме тази част от природата, с която желаете да съжителствате в помещениата си и в околното пространство. Във фирмата ни работят ландшафтни архитекти с вкус […]

  • “ЕвроИнвестКонсулт”ООД Консултантска дейност

    Инвеститорски контрол  При възлагане на Инвеститорски контрол от Клиента, “ЕвроИнвестКонсулт” ООД изпълнява или участва при изпълнението на всички или част от следните дейности: контролира  качеството на работа  на изпълнителя при изпълнение на  строително-монтажните работи на всеки етап от строителството ; следи качеството на строително-монтажните работи да съответствува на БДС и другите технически нормативни изисквания; следи […]