Основната дейност на проектантския екип е свързана с проучване и проектиране на обществени, жилищни и промишлени сгради, интериорни решения и дизайн, градоустройство, ландшафтни решения, консултации и експертни оценки.


 • Д-р арх. Станимир Величков Архитект

   

 • арх. Даниел Ангелов Архитект

 • инж. Владимир Величков Управител

 • инж. Мария Величкова Технолог

  Инженер технолог

 • инж. Владимир Цонзаров Инженер

  Инженер по строителни конструкции

 • инж. Георги Илиев Инженер

  Инженер по външни и вътрешни електрически инсталации

 • инж. Лиляна Желева Инженер

  Инженер по външни и вътрешни водоснабдителни и канализационни инсталации

 • инж. Ралица Илиева Инженер

  Инженер по външни и вътрешни електрически инсталации

 • инж. Димитър Димитров Инженер

  Инженер по отопление, вентилация, климатизация топло и газоснабдяване

 • инж. Тихомир Панов Инженер

  Инженер по геодезия

 • инж. Марин Маринов Инженер