Основната дейност на проектантския екип е свързана с проучване и проектиране на обществени, жилищни и промишлени сгради, интериорни решения и дизайн, градоустройство, ландшафтни решения, консултации и експертни оценки.


 • арх. Станимир Величков архитект и управител

   

 • инж. Владимир Величков инженер

 • инж. Владимир Цонзаров инженер

  Инженер по строителни конструкции

 • инж. Георги Илиев инженер

  Инженер по външни и вътрешни електрически инсталации

 • инж. Лиляна Желева инженер

  Инженер по външни и вътрешни водоснабдителни и канализационни инсталации

 • инж. Ралица Илиева инженер

  Инженер по външни и вътрешни електрически инсталации

 • инж. Димитър Димитров инженер

  Инженер по отопление, вентилация, климатизация топло и газоснабдяване

 • инж. Тихомир Панов инженер

  Инженер по геодезия

 • инж. Марин Маринов инженер